Zákon č. 107/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Matici slovenskej

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do20.07.2000
Účinnosť od 18.05.1993 do20.07.2000
Zrušený 221/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenia predpisu č. 107/1993 Z. z. stratili dňa 21. januára 2001 platnosť na základe nálezu Ústavného súdu SR č. 221/2000 Z. z., ak ho NR SR neuvedie do súladu s Ústavou SR.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.1993 - 20.07.2000

Pôvodný predpis

18.05.1993