Vyhláška č. 163/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do14.04.1991
Účinnosť od 15.11.1988 do14.04.1991
Zrušený 140/1991 Zb.