Uznesenie č. 12/1985 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1985
Platnosť od 08.03.1985 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

12

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 15. februára 1985

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (severná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Horňany, Bobot, Motešice, Peťovka, Trenčín, Kostolná - Záriečie, Chocholná - Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice - Lieskové, Ivanovce a Štvrtok) a určuje deň jej konania na piatok 22. marca 1985 a sobotu 23. marca 1985.

Indra v. r.