Uznesenie č. 12/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR

Čiastka 3/1984
Platnosť od 28.02.1984 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

12

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

zo 4. januára 1984

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (južná časť okresu Čadca ohraničená obcami Rudinská, Nesluša, Ochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica a Skalisté) a určuje deň jej konania na sobotu 3. marca 1984.

Indra v. r.