Uznesenie č. 2/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou a č. 49 so sídlom v Úbreži

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

2

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. decembra 1978

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou a č. 49 so sídlom v Úbreži

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou, okres Košice-vidiek a č. 49 so sídlom v Úbreži, okres Michalovce a určuje deň ich konania na sobotu 10. februára 1979.

Šalgovič CSc. v. r.