Uznesenie č. 15/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

15

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 5. februára 1979

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 7. apríla 1979.

Indra v. r.