Uznesenie č. 15/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

Pôvodný predpis

05.03.1979