Nariadenie vlády č. 1/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 23.01.1979 do31.12.1980

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.01.1979 - 31.12.1980