Nariadenie vlády č. 48/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce

Čiastka 28/1951
Platnosť od 28.06.1951
Účinnosť od 28.06.1951

OBSAH