Čiastka č. 28/1951 Zb.

Vydaná dňa: 28.06.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1951 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.07.1951
48/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce 28.06.1951