Zákon č. 12/1948 Zb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.

Čiastka 7/1948
Platnosť od 17.02.1948 do31.12.1977
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.1977
Zrušený 100/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis zrušený predpisom č. 23/1962 Zb. s účinnosťou od 1. marca 1962, ak sa vzťahuje na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu poľovníctva. Predpis zrušený predpisom č. 102/1963 Zb. s účinnosťou od 19. decembra 1963, pokiaľ sa vzťahuje na prísažnú stráž (prí...