Čiastka č. 7/1948 Zb.

Vydaná dňa: 17.02.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1948 Zb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství. 17.05.1948
13/1948 Zb. Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu. 17.02.1948
14/1948 Zb. Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských. 17.02.1948
15/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska. 17.02.1948
16/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy. 17.02.1948