Čiastka č. 68/1991 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
352/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 30.08.1991
353/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 30.08.1991
354/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách 30.08.1991
355/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 30.08.1991
356/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu 30.08.1991
357/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí 30.08.1991
358/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike 30.08.1991