Čiastka č. 13/1990 Zb.

Vydaná dňa: 06.03.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
53/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky 06.03.1990
54/1990 Zb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady 06.03.1990
55/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1990 až 1992 06.03.1990
56/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode 01.04.1990
57/1990 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky 06.03.1990
58/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy v oblasti investičného rozvoja 01.04.1990
59/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve
60/1990 Zb. Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
p1/c13/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
p3/c13/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990