Ústavný zákon č. 53/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990
Účinnosť od 06.03.1990

53

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. března 1990

o změně názvu České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Článek 1

Název „Česká socialistická republika“ se mění na „Česká republika“.

Článek 2

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název Česká socialistická republika, rozumí se tím Česká republika.


Článek 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.