Uznesenie č. p1/c13/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 1. marca 1990

o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a § 23 ods. 2 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na piatok 8. júna a sobotu 9. júna 1990.

Dubček v. r.