Čiastka č. 30/1976 Zb.

Vydaná dňa: 20.12.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/1976 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977 01.01.1977
151/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977 01.01.1977
152/1976 Zb. Zákon o zriadení Radu priateľstva 01.01.1977
153/1976 Zb. Zákon o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus 01.01.1977
154/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1977
155/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií 01.01.1977
156/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
157/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o režimoch stavieb 01.01.1977
158/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodnej stráži 01.01.1977