Uznesenie č. 156/1976 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

156

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 15. decembra 1976

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republikyk

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 5. marca 1977.

Marko v. r.