Čiastka č. 35/1973 Zb.

Vydaná dňa: 12.11.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1973 Zb. Zákon o vodách (vodný zákon) 01.04.1975
139/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
140/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
142/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik" 27.11.1973
143/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík 27.11.1973
144/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete 01.01.1974
145/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu 01.01.1974
146/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom 12.11.1973
147/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb