Čiastka č. 46/1968 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1968 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach 01.01.1969
159/1968 Zb. Zákon o dôchodkovej dani 01.01.1969
160/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti 01.01.1969
161/1968 Zb. Zákon o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.01.1969
162/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve 01.01.1969
163/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni 01.01.1969
164/1968 Zb. Zákon, ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov 01.01.1969
165/1968 Zb. Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva 01.01.1969
166/1968 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti 01.01.1969
167/1968 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov 01.01.1969
168/1968 Zb. Zákon o gymnáziách 22.12.1968
169/1968 Zb. Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach 22.12.1968
170/1968 Zb. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu 01.01.1969
171/1968 Zb. Ústavný zákon o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov 01.01.1969
172/1968 Zb. Zákon o federálnych výboroch 01.01.1969