Čiastka č. 87/1949 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
269/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení 01.01.1950
270/1949 Zb. Zákon o finančných prokuratúrach. 01.02.1950
271/1949 Zb. Zákon o výrobe a distribúcii liečiv. 01.01.1950
272/1949 Zb. Zákon o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety. 29.12.1949
273/1949 Zb. Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka. 01.01.1949
274/1949 Zb. Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950. 29.12.1949
275/1949 Zb. Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovon podnikaní. 01.01.1950
276/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania. 01.01.1950
277/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acelyténového plynu 01.02.1950
278/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. 01.08.1950