Zákon č. 162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Najbližšie účinné znenie 01.07.2014