Zákon č. 162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Najbližšie účinné znenie 01.07.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2020 337/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2014 - 30.11.2020

Pôvodný predpis

24.06.2014