Nariadenie vlády č. 496/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do14.10.2017
Zrušený 355/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 14.10.2017

Pôvodný predpis

22.12.2010