Rozhodnutie č. 240/2007 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 108/2007
Platnosť od 25.05.2007