Zákon č. 192/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.

Čiastka 87/2007
Platnosť od 21.04.2007 do30.06.2015
Účinnosť od 01.06.2007 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2007 - 30.06.2015