Vyhláška č. 183/2007 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne

Čiastka 82/2007
Platnosť od 04.04.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.05.2007 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2007 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

04.04.2007