Čiastka č. 82/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 04.04.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel 15.04.2007
183/2007 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne 01.05.2007