Vyhláška č. 387/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike

Čiastka 144/2008
Platnosť od 15.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

387

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 30. septembra 2008,

ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike

Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa:

1. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 29/1993 Z. z. o vydaní mincí po 10 Sk,

2. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993,

3. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 137/1993 Z. z. o vydaní mincí po 50 halierov vzoru 1993,

4. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 146/1993 Z. z., ktorou sa mení vyhláška NBS č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993,

5. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 179/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu,

6. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 190/1993 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky,

7. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 209/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí bankoviek po 20 Kčs z obehu,

8. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 210/1993 Z. z. o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu,

9. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 218/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu,

10. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 223/1993 Z. z. o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu,

11. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu,

12. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 260/1993 Z. z. o vydaní 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu,

13. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 281/1993 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny,

14. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 302/1993 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára,

15. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 9/1994 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu,

16. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 10/1994 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách,

17. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 164/1994 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho,

18. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 211/1994 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii,

19. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 342/1994 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka,

20. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 8/1995 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj,

21. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 88/1995 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika,

22. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995,

23. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 120/1995 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu,

24. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995,

25. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 168/1995 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody,

26. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995,

27. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 185/1995 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave,

28. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 31/1996 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča,

29. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 112/1996 Z. z. o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996,

30. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 154/1996 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách,

31. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu,

32. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 165/1996 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského,

33. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 230/1996 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso,

34. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 268/1996 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského,

35. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu,

36. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 342/1996 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia,

37. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 5/1997 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského,

38. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/1997 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia,

39. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 189/1997 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park,

40. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 219/1997 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu,

41. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 272/1997 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa,

42. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 338/1997 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie,

43. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 94/1998 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko,

44. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 185/1998 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848,

45. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 219/1998 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia,

46. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 299/1998 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka,

47. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 300/1998 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia,

48. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 338/1998 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park,

49. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 80/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu,

50. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 123/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu,

51. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 124/1999 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava,

52. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 158/1999 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici,

53. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 189/1999 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie,

54. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 210/1999 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu,

55. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 224/1999 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici,

56. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 320/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu,

57. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 321/1999 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu,

58. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 329/1999 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000,

59. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 330/1999 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000,

60. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 109/2000 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho,

61. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 279/2000 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho,

62. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 373/2000 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu,

63. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 419/2000 Z. z. o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia,

64. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 176/2001 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra,

65. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 395/2001 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia,

66. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 454/2001 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“,

67. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 458/2001 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka,

68. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 22/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu,

69. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 153/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“,

70. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 519/2002 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu,

71. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky,

72. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 663/2002 Z. z. o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky,

73. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 35/2003 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša,

74. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 94/2003 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky,

75. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 200/2003 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho,

76. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk,

77. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 459/2003 Z. z. o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993,

78. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 474/2003 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu,

79. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 84/2004 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena,

80. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 219/2004 Z. z. o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie,

81. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/2004 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie,

82. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 400/2004 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“,

83. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 518/2004 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu,

84. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 589/2004 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera,

85. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 602/2004 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“,

86. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 603/2004 Z. z. o treťom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu,

87. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 52/2005 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras,

88. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 288/2005 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave,

89. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 486/2005 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu,

90. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 511/2005 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave,

91. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 549/2005 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru,

92. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 88/2006 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina,

93. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 448/2006 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho,

94. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 547/2006 Z. z. o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu,

95. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 556/2006 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II.,

96. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 617/2006 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala,

97. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 183/2007 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne,

98. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 271/2007 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu,

99. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 498/2007 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa,

100. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 9/2008 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry,

101. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 58/2008 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave,

102. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 302/2008 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Šramko v. r.