Rozhodnutie č. 89/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 35/2006
Platnosť od 16.02.2006