Čiastka č. 35/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 16.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/2006 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky