Rozhodnutie č. 59/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 26/2006
Platnosť od 08.02.2006