Rozhodnutie č. 287/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 103/2006
Platnosť od 24.05.2006