Oznámenie č. 57/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 26/2004
Platnosť od 12.02.2004
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 422/2005 Z. z. a nadobudli záväznosť 24. septembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 423/2005 Z. z. a nadobudli záväznosť 24. septembra 2005.

57

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie ustanovuje relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č.1 z 5. februára 2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.