Oznámenie č. 57/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 26/2004
Platnosť od 12.02.2004
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 422/2005 Z. z. a nadobudli záväznosť 24. septembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 423/2005 Z. z. a nadobudli záväznosť 24. septembra 2005.

Pôvodný predpis

12.02.2004