Rozhodnutie č. 388/2004 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 167/2004
Platnosť od 09.07.2004