Zákon č. 46/1999 Z. z.Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 20/1999
Platnosť od 19.03.1999 do30.06.2015
Účinnosť od 01.07.2011 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.