Čiastka č. 20/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 19.03.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1999 Z. z. Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 19.03.1999