Nariadenie vlády č. 302/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov

Čiastka 103/1996
Platnosť od 25.10.1996 do30.06.2013
Účinnosť od 25.10.1996 do30.06.2013
Zrušený 119/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 146/2013 Z. z. vložil do zákona č. 119/1990 Zb. nový § 35a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 302/1996 Z. z.