Čiastka č. 103/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 25.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov 25.10.1996