Nariadenie vlády č. 94/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 27/1993
Platnosť od 30.04.1993 do31.03.1998
Účinnosť od 30.04.1993 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.