Čiastka č. 27/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií 01.05.1993
94/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 30.04.1993
95/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach 30.04.1993