Vyhláška č. 77/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993

(v znení č. 146/1993 Z. z.)

Čiastka 22/1993
Platnosť od 08.04.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 08.07.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

77

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 15. marca 1993

o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 30. apríla 1993 sa dávajú do obehu mince po 1 Sk (ďalej len „jednokorunáky“), po 2 Sk (ďalej len „dvojkorunáky“) a po 5 Sk (ďalej len „päťkorunáky“) vzoru 1993.

§ 2

(1) Jednokorunáky sa razia z kotúčikov, ktorých jadro je z nízkouhlíkovej ocele a vonkajšie opláštenie z 87,5 dielu medi a z 12,5 dielu cínu. Hrúbka vonkajšieho opláštenia mince je 0,028 mm a tvorí 6 % z celkovej hmotnosti mince. Hmotnosť jednokorunáka je 3,85 g, priemer 21 mm. Hrana mince je ryhovaná.

(2) Pri razbe jednokorunákov je dovolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 25/1000 a v priemere mince 0,1 mm.

(3) Na líci jednokorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu jednokorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince, pod značkou kremnickej mincovne.

(4) Na rube jednokorunáka je v ľavej polovici mincového poľa zobrazená gotická drevená soška Madony s dieťaťom na polmesiaci z obdobia okolo roku 1 500, pochádzajúca z Kremnice. Pod Madonou, vpravo od jej plášťa, je iniciálka priezviska autora návrhu mince „Z“. V pravej polovici mincového poľa je označenie hodnoty mince „1 Sk“.

§ 3

(1) Dvojkorunáky sa razia z nízkouhlíkovej ocele. Vonkajšie opláštenie mince v hrúbke 0,026 mm je z čistého niklu a tvorí 6 % z celkovej hmotnosti mince. Hmotnosť dvojkorunáka je 4,40 g, priemer 22,5 mm. Na jeho hrane je vlys.

(2) Pri razbe dvojkorunákov je dovolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 25/1000 a v priemere mince 0,1 mm.

(3) Na líci dvojkorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu dvojkorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince, pod značkou kremnickej mincovne.

(4) Na rube dvojkorunáka je v ľavej polovici mincového poľa zobrazená hlinená soška sediacej Venuše, tzv.„Magna Mater“, zo 4. tisícročia pred n. l., pochádzajúca z archeologického nálezu na neolitickom sídlisku v Nitrianskom Hrádku. V spodnej časti plastického motívu vľavo je iniciálka priezviska autora návrhu mince „Z“. V pravej polovici mincového poľa je označenie hodnoty mince „2 Sk“.

§ 4

(1) Päťkorunáky sa razia z nízkouhlíkovej ocele. Vonkajšie opláštenie mince v hrúbke 0,025 mm je z čistého niklu a tvorí 6 % z celkovej hmotnosti mince. Hmotnosť päťkorunáka je 5,40 g, priemer 24,75 mm. Hrana mince je ryhovaná.

(2) Pri razbe päťkorunákov je dovolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 25/1000 a v priemere mince 0,1 mm.

(3) Na líci päťkorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu päťkorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince, pod značkou kremnickej mincovne.

(4) Na rube päťkorunáka je v hornej časti ľavej polovice mincového poľa zobrazená rubová strana keltskej mince - tetradrachmy bratislavského typu z 1. storočia pred n. l. s cválajúcim jazdcom a nápisom „BIATEC“. Pri spodnom okraji je iniciálka priezviska autora návrhu mince „Z“. Uprostred pravej polovice mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „5 Sk“.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. aprílom 1993.


Guvernér:

v. z. Marián Tkáč v. r.


Obrázek 01