Nariadenie vlády č. 72/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.

Čiastka 21/1993
Platnosť od 30.03.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1993 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.