Nariadenie vlády č. 56/1993 Z. z.Nariadeni vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany

Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.04.1993 do30.06.2002
Zrušený 325/2002 Z. z.

OBSAH