Čiastka č. 15/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/1993 Z. z. Nariadeni vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994 11.03.1993
55/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva 11.03.1993
56/1993 Z. z. Nariadeni vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.04.1993
57/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov