Oznámenie č. 295/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch

Čiastka 72/1993
Platnosť od 13.12.1993
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. novembrom 1985, pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. júlom 1993 na základe článku 13 ods. 2.