Čiastka č. 72/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 13.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
295/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch