Vyhláška č. 191/1989 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu, ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení

Čiastka 37/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.07.1999
Účinnosť od 01.01.1990 do31.07.1999
Zrušený 187/1999 Z. z.