Nariadenie vlády č. 112/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky štátnom riadení cien

Čiastka 31/1985
Platnosť od 10.12.1985 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb.